E-ISSN 2587-0831
Review
Male Breast Cancer
1 Clinic of Surgical Oncology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
2 Department of General Surgery, Turgut Özal University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
3 Department of General Surgery, Division of Surgical Oncology, Fatih University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
Eur J Breast Health 2016; 12: 1-8
DOI: 10.5152/tjbh.2015.2711
Key Words: Breast cancer, male gender, review
Abstract

Male breast cancer (MBC) is a rare disease, accounting for less than 1% of all breast cancer diagnoses worldwide. Although breast carcinomas share certain characteristics in both genders, there are notable differences. Most studies on men with breast cancer are very small. Thus, most data on male breast cancer are derived from studies on females. However, when a number of these small studies are grouped together, we can learn more from them. This review emphasizes the incidence, etiology, clinical features, diagnosis, treatment, pathology, survival, and prognostic factors related to MBC.  

 


 

Turkish

 

Başlık: Erkeklerde Meme Kanseri

 

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, erkek cinsiyet, derleme

 

Erkeklerde meme kanseri (EMK) Dünya genelinde konulan tüm meme kanseri tanılarının %1’inden azını oluşturan nadir bir hastalıktır. Her iki cinste meme kanserinin bazı ortak özellikleri olsa da dikkate değer farklılıkları da vardır. EMK çalışmalarının çoğu oldukça küçüktür. Bundan dolayı EMK verilerinin çoğu kadınları konu alan çalışmalardan gelir. Fakat EMK çalışmalarından daha fazla bilgi edinilebilir. Bu yazıda insidans, etyoloji, klinik özellikler, tanı, tedavi, patoloji, sağkalım, prognostik faktörlere vurgu yaparak erkek meme kanserleri derlenmiştir. 

Key Words
Authors
All
Congresses
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Turkish Federation of Breast Diseases Associations | Latest Update: 01.10.2019