European Journal of Breast Health
Letter to the Editor

SENTİNEL LENF NODU BİYOPSİSİNDE METİLEN MAVİSİ İLE BAŞARI ORANI

1.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Eur J Breast Health 2008; 4: 1-1
Read: 156 Downloads: 85 Published: 24 July 2019
Files
EISSN 2587-0831
3