European Journal of Breast Health
Search Results
Total of 8 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

DOES PERITUMORAL LYVE-1 IMMUNOREACTIVITY PREDICT THE SENTINEL LYMPH NODE METASTASIS?

Hilal Koçdor, Mehmet Ali Koçdor, Tülay Canda, Recep Bekiş, Ali Sevinç, Serdar Saydam, Ömer Harmancıoğlu

(Eur J Breast Health 2006; 2: 23-25)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

THE SUCCESS RATES OF SEVERAL INJECTION TECHNIQUES ON SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY

Mehmet Ali Koçdor, Ali İbrahim Sevinç, Recep Bekiş, Tülay Canda, Serdar Saydam, Ömer Harmancooğlu

(Eur J Breast Health 2007; 3: 150-155)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

MEME KANSERİNDE HER-2 EKSPRESYONUNUN SAPTANMASINDA İMMUNHİSTOKİMYA (IHC), FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON (FISH), KROMOJENİK İN SİTU HİBRİDİZASYON (CISH) VE GERÇEK ZAMANLI-POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONUNUN (RT-PCR) KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA

Binnaz DEMİRKAN, Yalın KILIÇ, Sultan CİNGÖZ, Tülay CANDA, Aydan ÇAVUŞOĞLU, Meral SAKIZLI, Ali SEVİNÇ, Mehmet Ali Koçdor, Serdar Saydam, Ömer Harmancıoğlu

(Eur J Breast Health 2007; 3: 1-73)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2587-0831